fr

VOORBEREIDING

OP DE WANDELING

___
Vertrekpunt
Rue du Centre, 21, 4250 Hollogne-sur-Geer
Informatie
  • Vertrek: Kleine weg achter de bakkerij, Rue du Centre, 21, 4250 Hollogne-sur-Geer. Vrij parcours tussen de verschillende waterbekkens.
  • Degelijke wandelschoenen.
  • Honden aan de leiband.

Een paradijs voor vogels

  • Tijd 60 min.
  • Moeilijkheid **
  • Afstand 3 km
Belgische kaart

IN PARTNERSCHAP MET :

Een paradijs voor vogels

Het natuurreservaat van de Haut-Geer, niet ver van Waremme, is een echt paradijs voor de vogels van Haspengouw. Het natuurgebied is ontstaan rond de oude waterzuiveringsbekkens en is nu een van de mooiste observatiegebieden van het Waalse Gewest.

water, eend ,riet

Fotografen: Eric Hubert

en waaier aan habitats voor een waaier aan vogelsoorten

Op het terrein vind je rietvelden, waterplassen met grote lisdodde, waterbekkens omringd door struikgewas of met vrijgemaakte oevers… Talrijke soorten vogels krijgen dankzij deze verschillende habitats de mogelijkheid om zich te voeden, te nestelen, te overwinteren of te rusten tijdens hun trektochten. Men kon er tot nu toe 212 soorten observeren! 

In Hollogne bevindt zich de eerste broedkolonie van de fuut in Wallonië. Hij nestelt zich tussen de broedplaatsen van de aanwezige kokmeeuwen. Je kan er dan ook regelmatig de dodaars en de fuut spotten. In de winter krijgen ze het gezelschap van eenden die uit het noorden komen en genieten van onze gematigde temperaturen, zolang de vijvers niet bevroren zijn. Kijk uit voor de wintertaling, de pijlstaarteend, slobeenden, smienten, krakeenden en wilde eenden, het nonnetje en de grote zaagbek, krooneenden, kuifeenden, brilduikers en ganzen… Tijdens het baltsseizoen weet je niet wat je ziet!

Tijdens het trekseizoen is het reservaat een geliefkoosde stopplaats voor watervogels en kleine waadvogels. Meer dan 30 verschillende soorten bezoeken het gebied: sommige vogels, zoals de watersnip komen er vaak, andere zijn er eerder zeldzaam, zoals de poelruiter of de rosse franjepoot. 

Tussen de rietvelden, die langzaamaan verdwijnen in Wallonië verschuilen zich ook verschillende bedreigde zangvogels.

water, eend

Fotografen: Eric Hubert

Zeldzame parel voor de regio

Vogelsoorten die traditioneel gelinkt worden aan landbouwgebieden, zien hun natuurlijke habitat verdwijnen door een uniformisering van de omgeving. Daarom zijn plaatsen zoals Hollogne zo belangrijk in deze regio. Het natuurreservaat van 26 hectare groot wordt beheerd en beschermd en is een veilige haven voor tal van vogels en insecten.

zonsondergang, schaduw, mensen, wandelars, weide

Fotografen: Mathieu Gillet

___
Deel je foto’s met ons