fr

VOORBEREIDING

OP DE WANDELING

___
Vertrekpunt
Dorpskom Schellebelle
Informatie
  • 4 wandelroutes (3,5 km - 7,5 km - 8 km - 9 km)
  • Degelijke wandelschoenen
  • Winddichte jas
  • Verrekijker

Minivakantie in de Kalkense meersen

  • Tijd 120 min.
  • Moeilijkheid *
  • Afstand 9 km
Belgische kaart

IN PARTNERSCHAP MET :

Minivakantie met gruttogarantie in de Kalkense meersen

Niet gek ver van downtown Gent baadt een uitgestrekt landschap in een gezegende rust. Wie deze binnenbocht van de Schelde verkent, wordt getrakteerd op een lieflijk landschap met geuren, kleuren en geluiden die elders in Vlaanderen al lang verloren gegaan zijn.

vogel, zwart, wit, gras

Kalkense Meersen

Beslommeringen uit. Vakantiegevoel aan. Nadat je de bel op de oever van de Schelde in Schellebelle geluid hebt, brengt een veerpont met bijgeleverde veerman je naar de ingang van de Kalkense meersen.

Je loopt de Scheldedijk aan de linkerkant op. Aan je voeten schitteren de weidse meersen tussen de kerken van Kalken, Uitbergen, Wetteren en Schellebelle. Je kan niet over de Kalkense meersen praten zonder het eerst over water te hebben. Altijd al waren de meersen een nat gebied, waar ‘s winters water gebufferd werd. Dat maakte het totaal ongeschikt voor bebouwing of intensieve akkerbouw. Een zegen voor dit stuk open ruimte.

water, boot, kanaal

Ode aan de wilg

Wanneer het pad van de groene meersenwandeling van de Scheldedijk wegdraait, valt op hoe intiem de meersen kunnen zijn. Sloten omzoomd met oude knotwilgen leiden naar een oude Scheldearm met rietkragen en zingende blauwborsten. Op de weidepalen brengen tientallen grutto’s vol overgave hun ”utto utto” ten berde. Kieviten spelen molenwiekend op de nattere plekken. Plots duikt een bruine kiekendief naar zijn prooi.  Het decor van dat alles is een fris spel van geur en kleur: ratelaar, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, speenkruid en fluitenkruid. Een schilderij van geel, paars, wit en groen.

Aan de Molenmeers stoppen de wilgenrijen en trekt het landschap wijd open. Bij zonsondergang is het hier betoverend mooi. Wind speelt in de rietkragen naast de oude voetweg. Met trage halen trekt een blauwe reiger voorbij.

Wanneer je weer richting Scheldeoever keert, kruist je pad een fabelachtig wilgenkasteel. Het Salicetum, een bovenaards kunstwerk van wilgentakken. Hier vervlecht kunstenaar Will Beckers levende en dode wilgen tot een levend monument. Het kunstwerk is niet alleen een ode aan de boom die zo bepalend is voor dit landschap, het heeft ook een educatieve functie: schoolkinderen bouwen mee en leren hier 9 verschillende soorten wilgen kennen.

vogel, lucht, blauw

De kracht van water

De wilgen waarmee Will Beckers zijn kunstwerk bouwt, zijn gerecupereerd uit de Wijmeers, het gebied dat recent ingericht werd als gecontroleerd overstromingsgebied. De ingrijpende werkzaamheden passen in het Sigmaplan, het plan dat Vlaanderen klaar moet maken voor de klimaatverandering en het stijgend risico op wateroverlast. Doordat het water hier opgevangen wordt, blijven omliggende dorpen gespaard van natte voeten. Zo’n nieuw nat gebied heeft ook heel wat kansen voor de natuur. Vissen kunnen voortaan migreren tussen de meersen en de Schelde via een vistrap, steltlopers en kluten kunnen hier aan hun trekken komen.

De missie van Natuurpunt is hier geslaagd. De prachtige brok natuur is bewaard voor de volgende generatie. Dankzij het Sigmaproject is de toekomst van dit waterparadijs verzekerd. En zo blijft water een sleutelrol spelen in het verhaal van de Kalkense meersen.

___
Deel je foto’s met ons