fr

VOORBEREIDING

OP DE WANDELING

___
Vertrekpunt
Bezoekerscentrum De Liereman Schuurhovenberg 43 2360 Oud-Turnhout
Informatie
  • Laarzen zijn aanbevolen
  • Mogelijkheid om een rolstoel met terreinbanden (een wombat) te ontlenen
  • Het bezoekerscentrum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
  • Honden aan de leiband (uitgezonderd op het Echelkuilpad en het Lieremanpad)

Landschap de Liereman

  • Tijd 240 min.
  • Moeilijkheid *
  • Afstand 17.2 km
Belgische kaart

IN PARTNERSCHAP MET :

Lyrisch over een landschap

Samen met het Turnhouts Vennengebied, de Tikkebroeken, de Staatsbossen van Ravels, de Hoge Vijvers en nog een resem andere natuurgebieden vormt Landschap De Liereman de groene long van de Kempen. Het woord landschap staat heel bewust in de naam van het gebied. Natuurpunt werkt hier aan een moderne versie van een historisch natuurlandschap, een combinatie van natuur, geschiedenis, landbouw en cultuur. Dat wordt gesmaakt: de afgelopen jaren verdubbelde het aantal bezoekers tot 160.000 per jaar. Rond het bezoekerscentrum is het in het weekend soms over de koppen lopen, maar op de afgelegen paadjes ben je vaak helemaal alleen.

plant, bloem, rood

Luidruchtige vogels in een stiltegebied

Een paar jaar geleden werden Landschap De Liereman en de omliggende landbouwgebieden erkend als stiltegebied. Maar vandaag geven de vogels daar wel een heel eigen invulling aan. Vinken, koekoeken, roodborstjes, scholeksters: ze roepen en zingen uit volle borst. Nog een vogelsoort die hier graag van zich laat horen is de wulp. Tijdens hun baltsvlucht begroeten de mannetjes de vrouwtjes luid jodelend. 

weiden, water, gras, bomen

Handgemaakt landschap

Een heidelandschap is mensenwerk. Vroeger lieten boeren hun schapen grazen op de uitgestrekte woeste gronden. Ze plagden de bodem als mest voor de akkers en wonnen turf als brandstof uit de moerassen. Het resultaat was het open en gevarieerd heidelandschap dat meer dan 500 jaar de Kempen typeerde. In de helft van vorige eeuw ging dat landschap op de schop. In de plaats kwamen intensieve landbouw en dennenplantages, aangeplant voor stuthout in de mijnen van Limburg en Wallonië. Dankzij het aankopen van natuurgebied, het werk van de vrijwilligers en een grootschalig LIFE-project werden een grote oppervlakte heide, vennen, duinen en bloemenrijke graslanden hersteld. Dat is ten goede gekomen aan bedreigde dieren en planten zoals nachtzwaluwen, heikikkers, rugstreeppadden en zonnedauw.  Tijdens de wandeling krijg je schapen en konikpaarden te zien. Ook die helpen mee aan het beheer van het gebied. 

weide, gras, bomen, wandelaar, mensen

Van gagel tot Gageleer

Een indringende, kruidige geur komt ons tegemoet wanneer we over een knuppelpad door een open moeras lopen. Let op de struiken met de roodbruine katjes. Dat is de wilde gagel, de bekendste plant van Landschap De Liereman. De aromatische bladeren en katjes werden al in de Middeleeuwen gebruikt als hoofdbestanddeel van gruut, de toenmalige smaak- en bewaarstof van bier. Dat oude recept is weer tot leven gebracht in de Gageleer, een biologisch streekbier waarvan een deel van de winst bestemd is voor het natuurbehoud in de streek.

___
Deel je foto’s met ons