fr

Onze themawandelingen

Balade natuurpunt

Balade is partner van Natagora en Natuurpunt sinds 2017

Om natuur in Vlaanderen een toekomst te geven zet Natuurpunt in op samenwerking. Met diverse overheden en landbouwers, met andere verenigingen én … met bedrijven. Balade is dans ook één van de troste partners van Natuurpunt.
Dankzij deze samenwerking kan Natuurpunt zijn projecten voor de bescherming van de biodiversiteit in Vlaanderen en Brussel financieren!

Samen voor een betere en gezondere natuurbeleving!

De marketingstrategie van Balade omarmt kernbegrippen als ‘Tesamen, optimisme, delen, …’. Een samenwerking die tot doel heeft om natuur toegankelijk te maken voor iedereen en mensen samen te brengen in een natuurrijke, gezonde omgeving is daarom een logische volgende stap in onze samenwerking en een zeer actuele keuze.
In 2019 organiseerden we samen een outdoor picknick met workshops in de prachtige tuin van het Natuurpuntbezoekerscentrum in Hasselt.

Vanaf 2021 zetten we samen in op de aanleg van nieuwe wandelinfrastructuur, uitkijktorens, picknickplaatsen, speelelementen en natuurinrichting in vier verschillende provincies over heel Vlaanderen.
Vindt hier een overzicht van de mooiste Natuurpuntwandelingen.

___

Onze projecten

Foto genomen door Natuurpunt

Provincie Antwerpen – Natuurgebied Vallei van de Delfte Beek

Dankzij de steun van Balade/Corman werd een indrukwekkende overdekte picknickplaats aangelegd in het dal van de Delfte Beek. Het Natuurreservaat Delfte Beekvallei ligt op de grens van de gemeenten Malle, Zoersel, Zandhoven, Rijsel en Vorselaar in de provincie Antwerpen. Hier is onlangs een overdekte picknickplaats aangelegd, die zal dienen als rustpunt voor wandelaars en fietsers die langs deze drukke recreatieve route passeren. Hier zijn ook fietsenstallingen aangelegd. Bijzondere aandacht werd besteed aan het gebruik van natuurlijke materialen voor het dak, de tafel en de banken. Er is gekozen voor "lokaal hout", in dit geval eik en acacia.

Foto genomen door Natuurpunt

Provincie Oost-Vlaanderen – Natuurgebied Damvallei

Provincie West-Vlaanderen – Natuurgebied Uitkerkse Polder

Aanleg van een plankenpad, rust- en observatiepunten, een bijenhotel, vogelmuren en duurzame reconstructie van de parkeerplaats van het bezoekerscentrum.

Provincie Limburg – Natuurgebied Hageven

  • Boomhut en zitelementen in de tuin van het Hageven

  • Belevingstuin aan het natuur- en educatief centrum

  • Vertraagd door o.a. personeelswissels en moeilijkheden in het vrijwilligersteam

Eric Leprince/Natagora

Des aménagements à la réserve de la Gueule – Mâts à cigognes

Eric Leprince/Natagora

Des aménagements à la réserve de la Gueule – Observatoire en métal découpé

Eric Leprince/Natagora

Des aménagements à la réserve de la Gueule – Observatoire en chêne

1 of 7
___