fr

VOORBEREIDING

OP DE WANDELING

___
Vertrekpunt
Gulke Putten Parking
Informatie
  • Toegankelijk voor kinderwagens
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband

De sprookjeswereld van de Gulke Putten

  • Tijd 90 min.
  • Moeilijkheid *
  • Afstand 7.2 km
Belgische kaart

IN PARTNERSCHAP MET :

De redding van het gebied kwam uit onverwachte hoek. De RTT (nu Belgacom) kocht meer dan 200 hectare natte, voedselarme grond in het Sint-Pietersveld en in 1923 legde Koning Albert I de eerste steen van een toen hypermodern zendstation met wereldwijd bereik. Om brandgevaar te vermijden werd de omgeving van de zendmasten open gehouden. Er werd gemaaid en gekapt, waardoor de heischrale graslanden bewaard bleven.

natuur, bomen, elektriciteitspaal

Fotograaf: Stein Temmerman

Vlaamse heide uniek in Europa

Er zijn twee decors in het heidelandschap: de natte heide en de droge heide. Planten van droge heide, zoals struikhei en pijpenstrootje groeien laag bij de grond. Onder de struiken zitten mossen en korstmossen verstopt. Af en toe torenen er wat bomen bovenuit: zomereik, grove den of ruwe berk. Warmteminnende spinnen, vlinders, bijen, hommels en kevers voelen zich hier thuis. Een belangrijke speler op het heidetoneel is de boompieper, die al zingend naar de hemel vliegt om even later als een parachute neer te dalen op het topje van een boom. Hij heeft nood aan een heidelandschap met verspreide bomen.

tak, bladeren, vogel

Fotograaf: Luc Meert

Herstelde veldvijver

Gulke Putten verwijst naar de visvijvers die hier voorkwamen. De laatmiddeleeuwse veldvijvers ontstonden door het afdammen van beken. Die vijvers zijn verdwenen en verland. In 2008 werd een Disveldvijver heraangelegd. Die veldvijver vormt een thuis voor heel wat zeldzaamheden zoals vinpootsalamanders.  Ook wonen hier 21 libellensoorten, waaronder de tangpantserjuffer.
Op enkele plaatsen sloegen bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog kraters die zich tot kleine poelen ontwikkelden. Ook die waterpartijen zijn een paradijs voor bijzondere libellensoorten zoals de viervlek en de vuurjuffer.

gras, libelle

Fotograaf: Diane Appels

Gallowayrunderen

De sprookjeswereld van de heide blijft niet bestaan als je ze niet koestert. Schapen en galloways helpen al jaar en dag mee bij het beheer van dit natuurgebied. Door de spontane graaspatronen ontstaat een fraai landschap met brem, bomen, struwelen, graslanden en ruigten. Langs het wandelpad staat een bank van waarop je kan genieten van het landschap en de grazende runderen.

weide, koeien, gras

Fotograaf: Erwin Roels

___
Deel je foto’s met ons